Sanera asbest i Stockholm på egen hand

Om man upptäcker att man har material i hemmet som innehåller asbest så är en fråga som uppstår om man som privatperson egentligen får sanera asbest på egen hand. Svaret är att det är tillåtet att sanera asbest som privatperson.

Som privatperson får man utföra en asbestsanering i Stockholm.

Asbestsanering som privatperson

Om ett företag ska utföra en asbestsanering i Stockholm, eller andra delar av landet, så krävs ett särskilt tillstånd för detta. Som privatperson så krävs inte ett sådant tillstånd, men det finns dock rekommendationer och föreskrifter som finns till för att asbestsaneringen ska gå till på ett säkert vis.

I samband med en asbestsanering i Stockholm så är det viktigt att tänka på att använda sig av rätt utrustning. Det handlar bland annat om att man ska ha rätt typ av skyddsoverall och skyddsmask. När man sanerar asbest ska även det utrymme som saneras spärras av på ett sätt som minskar riskerna som finns vid hanteringen av asbest. Efter en utförd asbestsanering ska också det avfall som blir över tas om hand på rätt sätt.

Asbest finns i allt från isolering och brandskydd till vissa typer av lim, fix och fog samt golvmattor. Vanligt är också att man har en fasad eller ett tak på huset i Stockholm som innehåller asbest och där en asbestsanering behövs. Till dessa delar av huset har eternitplattor tidigare använts.

Hjälp med asbestsanering

En asbestsanering kan behövas i hemmet i Stockholm, eller en annan del av landet, exempelvis när man ska utföra en renovering. Det kan också handla om att materialet som innehåller asbest är slitet och riskerar att gå sönder, vilket kan sprida de skadliga asbestfibrerna. Om man som privatperson inte har rätt kunskap inom asbestsaneringar kan det vara bra att vända sig till ett företag för hjälp.