Hjälp med Asbestsanering i Stockholm & Uppsala

När det gäller att inventera och sanera asbest krävs behörighet och licens– det har vi.

När en byggnation ska rivas och det finns asbest i den så sprids detta tillsammans med byggdammet. De fibrer som sprids är mycket små och hälsofarliga eftersom de ökar risken för cancer. Det finns en hel del säkerhetsföreskrifter och förbud när det gäller hanteringen av asbest och vi har behörighet att hjälpa dig. Kontakta oss för att hantera allt från ansökan om tillstånd till sanering. De områden vi arbetar inom är Uppsala och Stockholmsregionen.

Läs om tjänster för Asbestsanering

Continue Reading