Hjälp med Asbestsanering i Stockholm & Uppsala

Hjälp med Asbestsanering i Stockholm & Uppsala

När det gäller att inventera och sanera asbest krävs behörighet och licens– det har vi.

När en byggnation ska rivas och det finns asbest i den så sprids detta tillsammans med byggdammet. De fibrer som sprids är mycket små och hälsofarliga eftersom de ökar risken för cancer. Det finns en hel del säkerhetsföreskrifter och förbud när det gäller hanteringen av asbest och vi har behörighet att hjälpa dig. Kontakta oss för att hantera allt från ansökan om tillstånd till sanering. De områden vi arbetar inom är Uppsala och Stockholmsregionen.

Läs om tjänster för Asbestsanering

Rivning, analysering och sanering

Det finns tyvärr fortfarande byggnader med material innehållande asbest. Eftersom det ingick i isoleringar så finner man det ofta på de äldre pannorna och varmvattenrören. Det användes även i eternit som det gjordes plattor och tak av då det var underhållsfritt och isolerande. I äldre hus kan man även hitta asbest i frånlufts- och ventilationskanaler. Det var vanligt förekommande i lim för mattor, som brandskydd bakom elcentraler och i pannrum. Byggnader med eternit behöver saneras och här kan vi hjälpa dig. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med asbest både vad gäller analyser och inventering.

Säker Rivning & Asbestsanering

Enligt de föreskrifter vi följer i vårt arbete ska arbetsplatsen skärmas av så att asbestfibrer inte kan spridas till omgivningen. Genom att skapa undertryck i lokalen där vi utför saneringsarbetet förhindrar vi spridning. Dessutom använder vi rätt skyddsutrustning och vår personal passerar alltid en sluss på arbetsplatsen. Men främst så har all personal som arbetar med asbest en gedigen utbildning för att säkert kunna hantera asbest.

Om en kund misstänker asbest tar vi ett prov för att fastställa om det finns asbest i byggnaden. Skulle det finnas anmäls detta till Arbetsmiljöverket innan arbetet sätts igång. Med expertis, behörighet och säkerhet hjälper vi dig att sanera din fastighet.