Sanering – Lukt, Mögel & Brand i Stockholm

Sanering – Lukt, Mögel & Brand i Stockholm
Har du dålig lukt hemma? En av de värsta orsakerna till dålig lukt är mögel. En av de värsta orsakerna till dålig lukt är mögel. I detta inlägg diskuterar vi olika saker som är att tänka på när det kommer till Sanering pga av elak lukt och annan ohälsa i fastigheter i Stockholm

Sanering av lukt i Stockholm
Har du dålig lukt hemma? Det kan bero på många olika saker, men faktum kvarstår att dålig lukt hemma känns obehagligt. Om du har provat allt från att rengöra vad du tror är källan och vädrat i tid och otid då är det dags för professionell hjälp. För att bli av med lukten använder vi metoder i steg. Först måste vi komma fram till varifrån lukten kommer ifrån, därefter beslutar vi om hur vi ska gå till väga för att bli av med den. Det brukar räcka med att vi använder ett ozonaggregat men om det inte räcker kan vi ta till andra traditionella metoder så som fogging, kemikalier och spärrmålning. I värsta fall kan det krävas att vi river för att bli av med infekterat material.

Sanering av mögel i Stockholm
En av de värsta orsakerna till dålig lukt är mögel. Inte bara för att det ger en säregen unken lukt utan för att det är rent skadligt för hälsan. De som utsätts för mögel under en längre tid kan få kroniska luftvägsinfektioner och det kan även utvecklas till allergier.

Om du känner av en sådan lukt eller ser missfärgningar i till exempel badrum och andra våtutrymmen så krävs det sanering. Mögelsvampar uppstår för det mesta på grund av dålig ventilation i ovan nämnda våtutrymmen eller på vindar och i krypgrunder, därför bör ventilationen ses över.

Sanering efter brand i Stockholm
Om du har haft en brand så krävs det sanering. Lukten efter brand sitter i och inte bara det, släckningsarbetet kan ha orsakat skador. Vi är tillgängliga 24 timmar om dygnet, för en brand uppstår inte alltid under kontorstimmar. Ju tidigare vi kan komma in i de brandskadade lokalerna desto mer kan vi rädda av lokalen och lösöret som kan vara drabbat. Innan vi börjar saneringen görs en inventering tillsammans med dig och ditt försäkringsbolag för att bedöma vad som ska göras, vad som kan räddas, och när, var och hur vår akutinsats börjar.

Vårt saneringsarbete täcker bland annat lukt, brand och att kvalificerat torka efter en släckning.