Dränering Stockholm

dränering

För att en fastighet ska hållas hälsosam är dräneringen runt husgrunden vitalt. Faktorer som utförande, anpassning och drängeringsmaterial är avgörande vad gäller effekten.

Dräneringsmaterial och dräneringens syfte
Husgrunden förstörs av fukt, vilken i värsta fall kryper upp i stommen. Syftet med dränering är att leda bort vatten från huset och öka husets livslängd, varför det är viktigt att det görs rätt. Annars finns risk för dålig lukt, sämre luftkvalitet, rötor och mögel – vilket kan vara skadligt för hälsan. Med åren sätts dräneringen igen och det behöver oftast göras om.

Continue Reading