Dränering Stockholm

dränering

För att en fastighet ska hållas hälsosam är dräneringen runt husgrunden vitalt. Faktorer som utförande, anpassning och drängeringsmaterial är avgörande vad gäller effekten.

Dräneringsmaterial och dräneringens syfte
Husgrunden förstörs av fukt, vilken i värsta fall kryper upp i stommen. Syftet med dränering är att leda bort vatten från huset och öka husets livslängd, varför det är viktigt att det görs rätt. Annars finns risk för dålig lukt, sämre luftkvalitet, rötor och mögel – vilket kan vara skadligt för hälsan. Med åren sätts dräneringen igen och det behöver oftast göras om.

Fukt av olika anledningar
När källarutrymmen drabbas av fukt kan det vara svårt att avgöra om det beror på drängeringsproblem eller inte. Oftast märker du bara att väggar och luft har påverkats.

Ibland härleds orsaken till dålig ventilation vilket ofta märks genom unken doft och att luften är fuktigt varm. Vid denna typ av problem brukar en avfuktare och uppvärmning av källaren hjälpa.

Kommer fukten istället från marken och tränger in i väggarna kan det däremot vara dags att dränera om. Vattentrycket måste bort från väggarna och fukt från regnvatten hindras från att komma in. Konsultera med en expert för att avgöra var problemet är lokaliserat.

Fuktspärr på källarväggen
Förr brukade källarväggarna asfalteras inför en dränering – idag finns betydligt modernare varianter av fuktspärrar. Genom bättre dräneringsmaterial med effektiv isoler- och fuktspärr på väggarna ges minst lika bra effekt. Det finns mängder av olika material, till exempelvis skivor och mattor som kan användas, och dessa brukar vara tillverkade av frigolit, cellplast eller dylikt. Det viktigaste är att du i slutändan väljer en fuktspärr som är isolerande. Det ger ett gott slutresultat.

Olika dräneringsrör
För att avleda vatten läggs dräneringsrör av betong, tegel eller plast runt huset. Att rörens storlek är minst 75 mm brukar vara en bra rekommendation för att vattnet ska ledas bort. Samtidigt behövs också rensbrunnar. Ofta läggs rören i en bädd av grus – ofta makadam i storlek 8-16 eller 11-16. Rören täpps alltid igen förr eller senare, men särskilt dräneringsgrus brukar åtminstone minska dessa negativa effekter.