Är sedumtak svårskötta?

Ett sedumtak kräver en viss mån av underhåll för att säkerställa att konstruktionen har de egenskaper man vill åt.

Följande saker är bra att utföra regelbundet:

Se över växtligheten
Det är den rika variationen av fetknoppsväxter som tillsammans bidrar till den önskade funktionen som taket har. Det är därför viktigt att se till att ingen av växterna får ett övertag som hotar den sammansättning av arter taket består av. Det är mångfalden som gör det. Oönskad växtlighet kan också behöva tas bort, då är det viktigt att växten tas upp med hela roten så att den inte får fäste på nytt. Allmän skötsel så som borttagning av löv och grenar bör göras varje år liksom kontroll av avrinningen.

Gödsla och vattna
Behovet av gödning varierar beroende på husets läge men vanligtvis gödslas ett sedumtak med långtidsverkande gödning en gång per år. Gödningen fördelas jämnt över taket och det är viktigt att rätt mängd används, kontakta återförsäljaren för rätt information. Vanligtvis behöver inte sedumtaket vattnas men vid längre perioder av värme och torka kan detta behövas.

Den som vill vara säker på om gödning behövs eller inte ska hålla koll på sedumens färg. Skiftar den i rött är det med största sannolikhet dags för gödning. Detta gäller även om taket har en stor utbredning av mossa.

Vinterunderhåll
Om taket behöver vinterunderhåll är det viktigt att tänka på att inte skada den underliggande sedumen. Det är därför önskvärt att lämna 2 till 3 centimeter snö kvar för att undvika att skrapa eller på annat sätt skada växtligheten med snöskyffeln. Om olyckan ändå är framme reparerar sig sedumen till stor grad själv när våren kommer.

Lagning av sedumtak
Oftast sköter växtligheten reparationen själv genom att nya fröer slår rot och utökar växtligheten. Men om kala fläckar ändå uppstår kan dessa lagas genom ifyllnad av nya bitar sedum som får sprida sig.