Åtgärda fukt- eller mögelskada i Stockholm

Var 15:e till 20:e år drabbas alla hus i Sverige av en fukt- eller mögelskada enligt statistiken, det är ofta husägares stora skräck. Vanligaste är läckage ur vatten eller avloppsrör, badrum som inte är ordentligt fuktspärrade eller diskmaskiner som läcker. Det är även många äldre hus som lider av fukt- eller mögelskador på vinden. Dessa skador ska man alltid hålla utkik efter, gå upp och kolla din vind regelbundet så att du kan upptäcka skador i god tid.

Boka fukt- och mögelsanering i Stockholm.

Hälsofarligt att vistas i mögelmiljö

Att bo eller arbeta i ett hus med mögel kan ge hälsofarliga konsekvenser som till exempel huvudvärk, trötthet och hudproblem. Fukt- eller mögelskador ser ut som svarta eller mörka fläckar och är vanliga runt takfoten, men kan spridas runt hela taket om de inte upptäcks. Oftast beror dessa skador av dålig ventilation i huset som gör att fukt trycks upp mot taket och vinden, alltså är det sällan själva taket som är problemet. Det är viktigt att man finner anledningen till fuktskadan så man inte börjar lägga om tak för dyra pengar om inte det är det som är problemet. Om man upptäcker fukt- eller mögelskador ska man alltid ta professionell hjälp och beställa en besiktningsman att göra en fuktkontroll av vind och krypgrund.

Det finns effektiv saneringsmetoder

Idag finns det mycket effektiv hjälp att få, utan att man behöver riva och bygga om. Det finns kemiska vätskor som klor, det bryter ner och dödar möglet men bleker även ytan det suttit fast på. Det är bara om taket gått sönder eller ruttnat det behöver bytas, så ta in professionell hjälp för att bekämpa fukten istället för att lägga hundratusentals kronor på att byta tak. Efter att man har behandlat fuktskador är det väldigt viktigt att man åtgärdar ventilationsproblemet i huset och vinden så att inte skadorna kommer tillbaka igen.