Dags för renovering? Utför samtidigt en radonmätning!

Att vistas i ett hem där det finns radon kan vara negativt ur flera aspekter. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Orsaken till detta är att radondöttrar fastnar på lymfpartiklar och dras ner till lungorna. Därför kan det vara en god idé att utföra en radonmätning om du planerar att genomföra en renovering, ombyggnad eller tillbyggnad!

Viktigt att utföra radonmätning

I dagsläget finns det närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Med förhöjda halter menas ett årsmedelvärde över 200 Bq/m³. Genom att utföra en radonmätning klargör detta om det finns ett problem men även hur omfattande det är. Ska radonhalterna sänkas under gränsvärdet görs även en radonsanering för att få bukt på problemet. Genom att utföra en radonmätning avslöjar det om din fastighet är på rätt sida av gränsvärdet på 200 Bq/m3 inomhusluft. 

Utför radonmätning och se vart radonet kommer ifrån

Om du misstänker att ditt hus har förhöjda radonhalter måste du ta reda på var radonet kommer ifrån för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Sådana radonmätningar kan utföras ganska snabbt av speciella firmor i Stockholm. Med hjälp av mätinstrument kan man avgöra om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Man kan även göra en mätning för att se var eventuell jordluft läcker in i huset.

Radomätningar i Stockholm

Det finns flera firmor man kan vända sig till när man ska utföra en radonmätning. En av dessa firmor är UAMS och är specialister på radonmätning och sanering av radon.

Då bör du göra en radonmätning

  1. Om du planerar att renovera ditt hem kan det vara en god idé att samtidigt göra en radonmätning.
  2. Om du misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong. Då kan det finnas risk att du har radon i din inomhusluft.
  3. Om du planerar att ändra ventilationen eller uppvärmningssystemet är det klokt att kontrollera radonhalten först. Dels för att justeringar kan påverka radonhalten, dels för att välja ett system som kan hjälpa dig att sänka radonhalten.