Det här är en kontrollansvarig

Något som nog många har hört talas om är att det kan bli aktuellt med en kontrollansvarig vid ett byggprojekt. Men vad är egentligen en kontrollansvarig och vem kan man anlita som kontrollansvarig?

Vid byggprojekt kan en kontrollansvarig behövas.

Den kontrollansvariges ansvar

I samband med ett byggprojekt finns det mycket att tänka på med allt från förberedelser och utförandet till att lagar och regler följs. Vid många byggnationer, både nybyggen och renoveringar, där det behövs ett tillstånd eller ett bygglov så kan en så kallad kontrollansvarig behövas. En kontrollansvarig har som ansvar att skapa en kontrollplan för byggprojektet. Denna plan tas fram med syfte att se till att lagar och regler följs under byggprojektets gång.

När byggprojektet fortgår så ser den kontrollansvarige, tillsammans med entreprenören, till att den framtagna planen följs som den ska samt sköter dokumentation som sedan ska visas upp för myndigheter som är berörda vid byggprojekt. Den kontrollansvarige kan också finnas med de ansvariga för byggnationen under projektets gång och bidra med viktig vägledning i projektet.

En kontrollansvarig ska vara certifierad för att säkerställa att de rätta kunskaperna finns. När man är i behov av en kontrollansvarig kan man bland annat vända sig till en ingenjörsbyrå där dessa kunskaper och certifierad kompetens finns. Den kontrollansvarige ska stå utanför byggarens verksamhet och på det viset vara oberoende.

Kontrollansvarig i Stockholm

När man ska utföra något typ av byggprojekt som kräver en kontrollansvarig så kan det vara bra att tänka på att det finns fördelar med att tidigt höra av sig för sin hjälp. Genom att finnas med under hela vägen från starten kan den kontrollansvarige bidra till projektet på bästa sätt.

Är du i behov av en kontrollansvarig till ditt byggprojekt i Stockholm med omnejd? Läs gärna mer här om en ingenjörsbyrå i Stockholm som har kompetensen att agera som kontrollansvarig.