Fördelar med fasadtvätt

En fasad får utstå mycket på grund av väder och vind och med tiden kan sådant som smuts och växter, till exempel alger, få fäste på din fasad. En fasadtvätt kan då så småningom bli nödvändig på ditt hus i Stockholm.

Fasadtvätt i Stockholm

Fasadtvätt ökar livslängden på din fasad

Det finns flera anledningar till varför det är en bra idé att med jämna mellanrum ta hjälp med en fasadrengöring till sitt hus i Stockholm. För det första ökar det livslängden på fasaden, vilket gör att man inte behöver renovera fasaden lika ofta som om man har en fasad som alltid är smutsig. En annan fördel med en fasadtvätt är att fasaden blir fin till utseendet, men framför allt så blir avrinningen av vatten bättre på fasaden vilket gör att den torkar snabbare. Med en fasad som torkar snabbt kan man undvika problem med fukt och mögel.

En mer slittålig fasad

Om man anlitar någon som gör en fasadtvätt med jämna mellanrum så slits också fasaden på villan i Stockholm mindre än om man låter smutsen och växtligheten ta över. Det kan göra att du drar ut mer på den tid som går innan du måste byta ut eller renovera din fasad.

Att med jämna mellanrum se över sin fasad till sitt hem i Stockholm och hålla den ren har alltså ett flertal fördelar förutom att fasaden ser fräschare ut. En ren fasad leder också till stolta ägare av fasaden vilket i sig är positivt. 

Olika typer av fasader

Det finns flera olika typer av fasader, vilket alla kräver kunskap och olika typer av fasadrengöring. Några viktiga saker att tänka på är att:  

  • Målade träfasader rekommenderas att tvättas en till två gånger om året för att förlänga färgens livslängd.
  • På plåtfasader är lågtrycksmetoder att föredra framför högtrycksmetoder.
  • Betongfasader lämpar sig för högtrycksmetoder.
  • På biologiska växter räcker det inte med låg- eller högtrycksmetoder utan det krävs också medel för fasadrengöring som dödar sporerna.
  • Puts kräver stor försiktighet.

Miljövänlig fasadtvätt

Takfix är en takfirma som har många års erfarenhet av tak- och fasadrenoveringar i Stockholm och erbjuder miljövänliga metoder för att få fasaden ren. Takfix utför fasadrengöring med en högtryckstvätt eller med en teknik som bygger på rent vatten. Rengöringen med en högtryckstvätt ser till att riktigt få rent fasaden och avlägsna sådant som mossa och annan smuts. Rengöringen av fasaden med rent vatten är en miljövänlig och skonsam metod som inte sliter för mycket på fasaden när den tvättas rent. Detta då det är 100% kemiskt rent vatten som används i processen.