Vad kostar en rivning, till exempel ett badhus eller ett garage?

Det är inte gratis att anlita rivningsfirmor. Kostnaderna skiljer sig mellan olika företag beroende på demografiska förhållanden, storlek och tid. Även kostnader för material, personal och frakt av rester räknas in. Det positiva med den här sortens jobb är att man som kund kan använda sig av ROT-avdraget. Det innebär att arbetet blir 30% billigare. När man ansöker om en offert så behöver man fyller man i ett formulär. Det har tre steg, där det första frågar vad för typ av fastighet som ska rivas. Det andra är när det ska rivas. Om det är brådskande kostar det mer. Det tredje steget är dina kontaktuppgifter och ifall du söker i egenskap av privatperson, företag eller förening.

Rivning Stockholm

När du får din offert så ska det framgå vad företaget lovar att sköta, det vill säga, rivning, sortering och transport av avfall. Sedan ska kostnaderna tydligt framgå, så som vad frakten kostar (ofta 30–50% av hela priset) Sedan ska det även finnas med ett pristak och hur lång tid man bedömer att arbetet tar. Firman ska inte kunna fakturera dig så mycket så att du blir bankrutt.

Den totala kostnaden

Men hur mycket kan ett rivningsarbete kosta? Om du ska riva ett hus, och du får ett fast pris, så kan det i snitt kosta runt 50 000 kr inkl. moms. Lägg då till 30% i ROT-avdrag som du kan dra av. Här är det viktigt att kolla om frakt ingår. Det gör det sannolikt inte. Om det är mycket avfall som av olika miljörelaterade skäl behöver sorteras så blir det dyrare. Deponeringen av avfall kan då kosta ca 70–90 000 kr. Om man river lite själv så kan man komma ner i pris. Då börjar man med att ta bort metall, vattenledningar, avlopp och elartiklar. Det som kostar är arbetskraft, redskap, transport av rivningsavfall och avfallsavgifter.

Om vi tar ett exempel där vi river ett hus av trä byggt på 40-talet. Då talar vi om selektiv rivning för hand, där man slår ner väggar. Sedan använder man maskiner, för att få upp stommen. Slutligen lastas avfallet i containrar som sedan transporteras. Sedan ska man sanera bort asbesten. Det är mycket hälsofarliga partiklar som frigörs som ett dammoln under rivningen. Alla dessa faktorer påverkar priset.

Det bästa sättet att få reda på ett ungefärligt pris är om du ber flera rivningsfirmor om offerter och sedan jämför dom med vad som ingår. Om hela jobbet, där firman ordnar med tillstånd, papper, rivning och frakt, hamnar på 50–70 000 kr så är det en väldigt bra offert. Om det i samma offert däremot inte ingår frakt, och du måste betala extra, så kan bara frakten kosta ca 90 000 kr. Då är det ingen bra offert. Om en annan offert lovar att sköta allting, och du inte behöver tänka på något, men priset ligger på 300 000 kr, då är det lite för dyrt. Det är bra att jämföra med hur mycket man själv vill vara med, eller om man inte vill göra något alls. Kolla med firmor och fråga om ett rimligt pris. Om inte annat så kan du börja riva lite själv för att dra ner kostnaden.