Renovering på gång? Ta hjälp med betongborrning i Stockholm!

Vi befinner oss nu i mitten av sommaren och många väljer att starta igång nya renoveringar och sommar-projekt! Vid större renoveringar i betong kan det vara en god idé att ta hjälp med betongborrning i Stockholm.

Betongborrning Stockholm

Professionell betongborrning i Stockholm

Miramix är ett håltagningsföretag i Stockholm som hjälper sina kunder med alla typer av håltagningar och borrningar i hårda material, framförallt betong. De har lång erfarenhet av betongborrning och använder sig av den nyaste tekniken för att kunna utföra håltagning i samtliga material.

Betongborrning vid renovering

När man bygger upp väggar eller andra konstruktioner i betong kan det vara så att man av olika anledningar behöver ha plats för hål och öppningar i betongen. Att göra håltagningen efter att man har byggt färdigt konstruktionen kan vara att föredra. Det blir då bland annat lättare att göra hålen och de kan utföras med en större exakthet.

Att behöva borra i betong har flera syften. Det kan vara allt från att installera el och VVS i en byggnad. Det handla om att man vill ta bort betongbalkar och andra typer av stöd i betong, samt göra hål som ska användas till ledstänger i trappuppgångar. Det kan även handla om att man vill göra en förändring i sitt hem, att man gör ett hål mellan två rum för att åstadkomma en mer öppen planlösning.

Effektiva robotar som utför borrning i betong

Ska man utföra en rivning av större konstruktioner i betong använder Miramix ofta en robot som utför arbetet. Robotarna har kommit att användas mer och mer med anledning av att det är ett alternativ som är mer skonsamt mot de som arbetar med att riva i betongen. När roboten gör arbetet slipper deras arbetare en arbetsbörda som kan tära på kroppen och slita ut den.