Slipp fukt med dränering av husgrund och källare!

Är du på jakt efter ett bättre fuktskydd i källaren? Då är dränering ett bra alternativ! Dränering hindrar överskottsvatten från marken att tränga sig in i husgrunden och transporteras istället bort från huset på ett snabbt och effektivt sätt.

Dränering av husgrund och källare i Stockholm

Bild som visar en grävskopa

Leder vattnet bort från husgrunden

Det vatten som angriper husgrunden kommer bland annat från grundvattnet, men även från regn och snö. För att förhindra att vattnet når husgrunden, som kan orsaka fukt och mögel, är det viktigt att transportera vattnet bort från huset snabbt. Detta gör man med fördel av med dränering. Då förs vattnet snabbt och effektivt bort från huset vilket minimerar risken för fuktproblem.

Anlita firma för dränering av källare och husgrund

Att lägga en dränering är ett stort projekt som kräver både tid, beräkning och planering. Grävningsarbetet är även det omfattande. Då kan det vara en bra idé att ta professionell hjälp av någon behörig. Miramix är ett företag som utför professionell dränering i hela Stockholm och är certifierade för dräneringsarbeten med Isodrän.

Dränering med isodrän

Att dränera med hjälp av Isodrän är en enkel och effektiv lösning för dränering av husgrund och källare. Isodrän fungerar på alla typer av grunder – krypgrunder, källare eller platta på mark. Isodrän har även bra värmeisolering och stor porvolym som ger effektiv kapilärbrytning och hög dräneringskapacitet.

Anlita en professionell firma för dränering i Stockholm

Att utföra dränering på egen hand kan vara svårt eftersom att det är ett omfattande arbete som kräver planering, beräkningar och utrustning. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp av någon professionell. Under arbetets gång, med grunden frilagd, är det även ett utmärkt tillfälle att se över den efter sprickor eller skador. Det kan ha uppstått sättningsskador, och om några sådana upptäcks bör du låta en fackman undersöka dem.