Är sedumtak svårskötta?

Ett sedumtak kräver en viss mån av underhåll för att säkerställa att konstruktionen har de egenskaper man vill åt.

Följande saker är bra att utföra regelbundet:

Se över växtligheten
Det är den rika variationen av fetknoppsväxter som tillsammans bidrar till den önskade funktionen som taket har. Det är därför viktigt att se till att ingen av växterna får ett övertag som hotar den sammansättning av arter taket består av. Det är mångfalden som gör det. Oönskad växtlighet kan också behöva tas bort, då är det viktigt att växten tas upp med hela roten så att den inte får fäste på nytt. Allmän skötsel så som borttagning av löv och grenar bör göras varje år liksom kontroll av avrinningen.

Continue Reading

Åtgärda fukt- eller mögelskada i Stockholm

Var 15:e till 20:e år drabbas alla hus i Sverige av en fukt- eller mögelskada enligt statistiken, det är ofta husägares stora skräck. Vanligaste är läckage ur vatten eller avloppsrör, badrum som inte är ordentligt fuktspärrade eller diskmaskiner som läcker. Det är även många äldre hus som lider av fukt- eller mögelskador på vinden. Dessa skador ska man alltid hålla utkik efter, gå upp och kolla din vind regelbundet så att du kan upptäcka skador i god tid.

Boka fukt- och mögelsanering i Stockholm.

Continue Reading