Slipp fukt med dränering av husgrund och källare!

Är du på jakt efter ett bättre fuktskydd i källaren? Då är dränering ett bra alternativ! Dränering hindrar överskottsvatten från marken att tränga sig in i husgrunden och transporteras istället bort från huset på ett snabbt och effektivt sätt.

Dränering av husgrund och källare i Stockholm

Bild som visar en grävskopa

Leder vattnet bort från husgrunden

Det vatten som angriper husgrunden kommer bland annat från grundvattnet, men även från regn och snö. För att förhindra att vattnet når husgrunden, som kan orsaka fukt och mögel, är det viktigt att transportera vattnet bort från huset snabbt. Detta gör man med fördel av med dränering. Då förs vattnet snabbt och effektivt bort från huset vilket minimerar risken för fuktproblem.

Anlita firma för dränering av källare och husgrund

Att lägga en dränering är ett stort projekt som kräver både tid, beräkning och planering. Grävningsarbetet är även det omfattande. Då kan det vara en bra idé att ta professionell hjälp av någon behörig. Miramix är ett företag som utför professionell dränering i hela Stockholm och är certifierade för dräneringsarbeten med Isodrän.

Dränering med isodrän

Att dränera med hjälp av Isodrän är en enkel och effektiv lösning för dränering av husgrund och källare. Isodrän fungerar på alla typer av grunder – krypgrunder, källare eller platta på mark. Isodrän har även bra värmeisolering och stor porvolym som ger effektiv kapilärbrytning och hög dräneringskapacitet.

Anlita en professionell firma för dränering i Stockholm

Att utföra dränering på egen hand kan vara svårt eftersom att det är ett omfattande arbete som kräver planering, beräkningar och utrustning. Därför kan det vara en god idé att ta hjälp av någon professionell. Under arbetets gång, med grunden frilagd, är det även ett utmärkt tillfälle att se över den efter sprickor eller skador. Det kan ha uppstått sättningsskador, och om några sådana upptäcks bör du låta en fackman undersöka dem.

Renovering på gång? Ta hjälp med betongborrning i Stockholm!

Vi befinner oss nu i mitten av sommaren och många väljer att starta igång nya renoveringar och sommar-projekt! Vid större renoveringar i betong kan det vara en god idé att ta hjälp med betongborrning i Stockholm.

Betongborrning Stockholm

Professionell betongborrning i Stockholm

Miramix är ett håltagningsföretag i Stockholm som hjälper sina kunder med alla typer av håltagningar och borrningar i hårda material, framförallt betong. De har lång erfarenhet av betongborrning och använder sig av den nyaste tekniken för att kunna utföra håltagning i samtliga material.

Betongborrning vid renovering

När man bygger upp väggar eller andra konstruktioner i betong kan det vara så att man av olika anledningar behöver ha plats för hål och öppningar i betongen. Att göra håltagningen efter att man har byggt färdigt konstruktionen kan vara att föredra. Det blir då bland annat lättare att göra hålen och de kan utföras med en större exakthet.

Att behöva borra i betong har flera syften. Det kan vara allt från att installera el och VVS i en byggnad. Det handla om att man vill ta bort betongbalkar och andra typer av stöd i betong, samt göra hål som ska användas till ledstänger i trappuppgångar. Det kan även handla om att man vill göra en förändring i sitt hem, att man gör ett hål mellan två rum för att åstadkomma en mer öppen planlösning.

Effektiva robotar som utför borrning i betong

Ska man utföra en rivning av större konstruktioner i betong använder Miramix ofta en robot som utför arbetet. Robotarna har kommit att användas mer och mer med anledning av att det är ett alternativ som är mer skonsamt mot de som arbetar med att riva i betongen. När roboten gör arbetet slipper deras arbetare en arbetsbörda som kan tära på kroppen och slita ut den.

Snöröjning på tak i Stockholm

Vi är nu inne i mitten av sommaren och vintern kanske känns väldigt avlägsen i dagsläget. Men faktum är att det är god tid att redan nu börja planera in vinterns snöröjning och snöskottning på tak i Stockholm. För, det blir alltid vinter och den kommer oftast olägligt. Då kan det vara en bra idé att ligga steget före och var ute i god tid med att boka ett abonnemang för snöröjning på tak!

Snöröjning på tak i Stockholm

Skottning på tak minimerar skador och risker

Är man fastighetsägare är det väldigt viktigt att kontrollera den snömängd som finns uppe på taket. Detta för att säkerställa att det inte uppstår skador eller olyckor till följd av snö och is som kan falla ner på fotgängare. Tung snö på taket riskerar även skada taket. Varje år drabbas fastighetsägare va dyra takskador på grund av snön. Det kan även leda till fuktskador – något som kan bli dyrt att åtgärda. För att minimera riskerna med snö på taket är det en god idé att boka in hjälp med skottning på taket. Om man vänder sig till en professionell firma så kan man först och främst känna sig trygg med att skottningen p åtaket går säkert till. En professionell firma har både rätt utrustning och rätt metod för snöskottningen.

Snöröjning på egen hand

Ska du utföra snöröjning på taket på egen hand så måste du både ha din egen säkerhet och takets bästa i åtanke. För att undvika en fallolycka samt för att skydda taket så krävs det rätt utrustning och rätt typ av kunskaper inom hur en skottning på tak går till.

När man skottar ett tak gör den höga höjden att säkerhetssele ska användas. För att undvika riskerna ska också rätt typ av kläder användas, till exempel skor som minskar halkrisken. Sedan måste också taket skottas på ett vis som passar taket för att inte riskerar att man skadar takmaterialet.

Ta hjälp med skottning av tak

Att utföra skottning på tak i Stockholm på egen hand kan innebära en del risker. Därför kan det vara en god idé att anlita hjälp med skottning på tak i Stockholm. Miramix är ett snöröjningsföretag som har lång erfarenhet av takskottning och som är utbildade enligt ”Skotta Säkert” vilket säkerställer en säker snöskottning.