Hög tid att boka in vinterns takskottning i Stockholm!

Vi befinner oss just nu i mitten av augusti månad och något som kanske känns väldigt långt borta är snö och vinter. Men faktum är att det redan nu är hög tid att börja planera in vinterns takskottning i Stockholm. Det blir alltid vinter och den kommer oftast som en överraskning. Ligg därför steget före och boka in ett abonnemang för takskottning redan nu!

Takskottning Stockholm

Minska risker och skador med takskottning

Att snön alltid bruka komma som en överraskning är ingen hemlighet, och när väl vintern kommit brukar efterfrågan på takskottning skjuta i höjden i Stockholm. Därför är det en god idé att boka in takskottning i Stockholm redan nu så att du kan vara lugn och trygg i att du får den hjälpen man behöver, när det behövs.

Att inte kontrollera snömängd på taket kan innebära en hel del risker. Som fastighetsägare har man som ansvar att kontrollera snön som finns på taket. Detta för att säkerställa att det inte uppstår skador eller olyckor som att snö och istappar faller ner på fotgängare.

Tung snö på taket riskerar även skada taket på flera olika sätt. Bland annat kan smältande snö på taket leda till fuktskador – något som kan bli dyrt att åtgärda. Varje år drabbas fastighetsägare av dyra takskador på grund av snö och is. För att minimera riskerna med snö på taket är det en bra idé att boka in hjälp med att skotta taket. Genom att vända sig till en professionell firma kan man vara trygg i att de både har rätt utrustning och rätt metod för takskottningen.

Ta hjälp av ett snöröjningsföretag

Det finns flera snöröjningsföretag i Stockholm man kan vända sig till när det kommer till takskottning. Ett av dem är Miramix som erbjuder snöskottning, sanding och snöröjning på tak i Stockholm. Miramix anpassar sina avtal efter var kunds behov, vare sig det gäller företagare och fastighetsägare, privatpersoner eller bostadsrättsföreningar.

Att röja bort snö är livsviktigt för både människor och trafikanter, så se till att planera in snöröjningen i god tid. Själva fastigheten mår även den bra av att hållas efter från stora snömängder. Snö i stora mängder har en förmåga att packa sig på släta ytor och både täpper till luften som ventilerar tak och fasad.

Misstänker du radon i hemmet? Utför radonbesiktning!

Att vistas i ett hem med radon innebär en stor risk då inandning av radon kan leda till allvarliga sjukdomar. Genom att utföra en radonbesiktning kan man få hjälp att undersöka radonhalterna och se var radonet finns för att veta på vilket sätt man ska åtgärda problemen.

Luktfri och osynlig gas

Att upptäcka radon är inte helt lätt. Radon är nämligen en luktfri och osynlig gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Därför kan det vara svårt att identifiera radonet eftersom att denna endast kan upptäckas genom mätning. Därför är det viktigt att utföra en radonbesiktning för att ta reda på vart radonet finns och i vilken omfattning.

Riskfyllt att vistas i ett hem med radon

Att vistas i ett hem som har höga halter av radon medför stora hot för hälsan. Radon och radondöttrar följer med ner i luftrören och lungorna vid inandning. När radonet sönderfaller avges alfastrålning som är mycket skadligt och kan leda till lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken, efter rökning, till lungcancer. Därför är det väldigt viktigt att utföra en radonbesiktning för att säkerställa att det inte finns för höga halter av radon i hemmet.

Var kan man hitta radon?

Radon finns i olika typer av byggnadsmaterial, men det är även ett av de ämnen som finns i marken som kan ta sig in i huset genom jorden. Radonet kan även finnas i dricksvatten. För att veta om man har höga halter av radon i sitt hus och vart det kommer ifrån bör man kontakta en behörig firma som kan utföra en radonbesiktning.

Boka radonbesiktning i god tid

Misstänker du att ditt hem har halter av radon? Chansa inte mer säkertheten och ta hjälp med problemen direkt! Att visas i radon under en längre tid innebär stora risker.