Misstänker du radon i hemmet? Utför radonbesiktning!

Att vistas i ett hem med radon innebär en stor risk då inandning av radon kan leda till allvarliga sjukdomar. Genom att utföra en radonbesiktning kan man få hjälp att undersöka radonhalterna och se var radonet finns för att veta på vilket sätt man ska åtgärda problemen.

Luktfri och osynlig gas

Att upptäcka radon är inte helt lätt. Radon är nämligen en luktfri och osynlig gas som bildas när det radioaktiva ämnet radium sönderfaller. Därför kan det vara svårt att identifiera radonet eftersom att denna endast kan upptäckas genom mätning. Därför är det viktigt att utföra en radonbesiktning för att ta reda på vart radonet finns och i vilken omfattning.

Riskfyllt att vistas i ett hem med radon

Att vistas i ett hem som har höga halter av radon medför stora hot för hälsan. Radon och radondöttrar följer med ner i luftrören och lungorna vid inandning. När radonet sönderfaller avges alfastrålning som är mycket skadligt och kan leda till lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken, efter rökning, till lungcancer. Därför är det väldigt viktigt att utföra en radonbesiktning för att säkerställa att det inte finns för höga halter av radon i hemmet.

Var kan man hitta radon?

Radon finns i olika typer av byggnadsmaterial, men det är även ett av de ämnen som finns i marken som kan ta sig in i huset genom jorden. Radonet kan även finnas i dricksvatten. För att veta om man har höga halter av radon i sitt hus och vart det kommer ifrån bör man kontakta en behörig firma som kan utföra en radonbesiktning.

Boka radonbesiktning i god tid

Misstänker du att ditt hem har halter av radon? Chansa inte mer säkertheten och ta hjälp med problemen direkt! Att visas i radon under en längre tid innebär stora risker.